Doporučená evropská pravidla v ob­lasti společenských sankcí a opatření - významné východisko pro vnitřní legislativu členských států Rady Evropy v oblasti alternativních sankcí

Věra Kalvodová

Abstrakt

Problematika trestných sankcí je bezesporu jednou ze stěžejních oblastí trestní politiky. Pohrůžka trestními sankcemi, jejich ukládání a výkon jsou prostředky, jimiž se realizuje základní tj. ochranná funkce trestního práva, spočívající v podstatě v ochraně společnosti před pachateli trestnich činů. Významnou je tedy otázka, jaký by měl být systém trestněprávních sankcí, aby jeho prostřednictvím tato funkce mohla být realizována.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. Doporučená evropská pravidla v ob­lasti společenských sankcí a opatření - významné východisko pro vnitřní legislativu členských států Rady Evropy v oblasti alternativních sankcí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 52-57. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9438

Plný Text: