Analýza a doporučení pro politiku a strategii managementu Masarykovy univerzity v Brně

Ivan Vágner

Abstrakt

Úroveň strategického řízeni univerzity přispívá významnou měrou k její dlouho­dobé úspěšné působnosti, a to zvláště v náročných podmfnkách společenské transformace. Proces strategického řízení univerzity sestává ze sledu a propojenosti etap strategické formulace, implementace a evaluace.

V článku je autorem subjektivně zpracována prvni fáze etapy strategické formulace, tj. vnější, oborová a vnitřní analýza pro Masarykovou univerzitu Brno, a to na základě laskavého svolení jejího rektora prof. RNDr E. Schmidta, CSc..

Provedená synteza analytických poznatků formuluje příležitosti, hrozby a silné a slabé stránky analyzované univerzity a umožňuje v závěru předložit čtenáři soubor doporučení pro diskusi směřující k racionalizaci působnosti nejen Masarykovy univerzity, ale i dalších českých vysokoškolských institucí. Pochopitelně představuje i vstup pro dokončeni projekce etapy strategické formulace.

Bibliografická citace

VÁGNER, Ivan. Analýza a doporučení pro politiku a strategii managementu Masarykovy univerzity v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 34-51. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9437

Plný Text: