Lokálna moc v transformácii spoločnosti

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Ve dnech 8. a 9. června 1995 uspo­řádala Slovenská a Česká společnost pro politické vědy v Bratislavě vědeckou kon­ferenci nazvanou "Lokálna moc v trans­formácii spoločnosti". Celá akce byla vel­koryse financována německou nadací Fri­edricha Eberta.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Lokálna moc v transformácii spoločnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 238-239. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9414

Plný Text: