Parlamentní demokracie a formování občanské společnosti

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Ve dnech 24. - 25. 5. 1995 se uskutečnila na Filozofické fakultě UP JŠ v Prešově mezinárodní konference na té­ma: Parlamentní demokracie a formo­vání občanské společnosti pořádaná Ka­tedrou sociálně-politických věd.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Parlamentní demokracie a formování občanské společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 237-238. [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9413

Plný Text: