Problémy techniky zákonodárství

Roman Vaněk

Abstrakt

Dne 4. května 1995 zavítal na naši fakultu rakouský host doc. dr. Friedrich Lachmayer z oddělení pro legislativu při úřadu spolkového kancléře, Vídeň. Byl uvítán proděkanem doc. dr. D. Jílkem, který též přivítal zástupkyni Rakouského institutu.

Bibliografická citace

VANĚK, Roman. Problémy techniky zákonodárství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 236-237. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9412

Plný Text: