Alternativy v praxi

Wolfgang J. Resch

Abstrakt

Náplň příspěvku je probelmatika alternativních sankcí a jejich skutečného použití v praxi. Autor přitom používá metodu srovnávání těchto sankcí v trestním právu Nizozemí a Německa, a to zejména se zaměřením na mladistvé.

Bibliografická citace

RESCH, Wolfgang J.. Alternativy v praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 226-235. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9411

Plný Text: