Stručný nárys dějin mezinárodního práva

Michael Geistlinger

Abstrakt

Svoji přednášku uvádí autor citátem sovětského vědce Je. A. Korovina z 20. let tohoto století. Ten přirovnává společenské změny své doby k tavicí peci, ve které se staré právní normy rozpouštějí a přetavují do nového obsahu. Korovinovým slo­vům přisuzuje Geistlinger nadčasovou platnost a uplatňuje je i na změny způsobené rozpadem sovětského bloku. Tento proces, jehož výsledkem bude slitina dosud ne­jistého složení, zkoumá pak ve třech rovinách: jako problém historicky a geograficky determinované perspektivy, jako princip politické akce a mezinárodněprávní reakce a jako typy právního vývoje.

Bibliografická citace

GEISTLINGER, Michael. Stručný nárys dějin mezinárodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 215-225. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9410

Plný Text: