Demokracie a práva menšin

Theo van Dijk

Abstrakt

Jedním z charakteristických rysů Nizozemského království je velký počet zde žijících etnických skupin.

Různorodost nizozemského obyvatelstva je již patrná na první pohled. Nizozemí bylo po staletí útočištěm cizinců, kteří se sem uchylovali z náboženských či politických důvodů.

Bibliografická citace

VAN DIJK, Theo. Demokracie a práva menšin. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 200-214. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9409

Plný Text: