Základní rysy vývoje konstituciona­lismu v Ceskoslovensku v létech 1918-1993

Michaela Židlická

Abstrakt

Přednášky pro Práv. fakultu Jeana MONNETA - PARIS XI, SCEAUX

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Základní rysy vývoje konstituciona­lismu v Ceskoslovensku v létech 1918-1993. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 191-199. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9408

Plný Text: