K tzv. stanným soudům z let 1941-1945 v Brně

František Vašek

Abstrakt

Dne 17. prosince 1940 byla otevřena budova Právnické fakulty pro řídící úřad gestapa v Brně s působností pro celou Moravu. Byla sem přestěhována z Mozartovy ul. č. 3.

Bibliografická citace

VAŠEK, František. K tzv. stanným soudům z let 1941-1945 v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 186-190. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9407

Plný Text: