Právník - historik - numismatik (K 95. výročí narození prof. JUDr. Jaroslava Pošváře, CSc.)

Petr Průcha, Karel Schelle

Abstrakt

Prof. JUDr. Jaroslav Pošvář, CSc. patřil k těm málo profesorů brněnské Právnické fakulty, kteří po jejím zrušení v roce 1950 se ještě dožili jejího znovuotevření v roce 1969 a krátký čas zde také ještě pedagogicky působili.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr a Karel SCHELLE. Právník - historik - numismatik (K 95. výročí narození prof. JUDr. Jaroslava Pošváře, CSc.). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 156-160. [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9404

Plný Text: