Práva intelektuálního vlastnictví a pravidla hospodářské soutěže Evropského společenství: "problematické manželství"

Tomáš Fiala

Abstrakt

Práva intelektuílního vlastnictví (intellectual property rights, dále v textu I.P.R.)k, zahrnující patenty, obchodní známky, autorská práva, užitné vzory, práva k novým odrůdám rostlin a často v této souvislosti uváděn= know-how, a jejich vztah k soutěžním pravidlům Evropskeho společenství představují pro ES po více jak 30 let jednu z nejproblematičtějších oblasti.

Bibliografická citace

FIALA, Tomáš. Práva intelektuálního vlastnictví a pravidla hospodářské soutěže Evropského společenství: "problematické manželství". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 138-150. [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9402

Plný Text: