Práva intelektuálního vlastnictví a pravidla hospodářské soutěže Evropského společenství: "problematické manželství"

Roč.3,č.3(1995)

Abstrakt
Práva intelektuílního vlastnictví (intellectual property rights, dále v textu I.P.R.)k, zahrnující patenty, obchodní známky, autorská práva, užitné vzory, práva k novým odrůdám rostlin a často v této souvislosti uváděn= know-how, a jejich vztah k soutěžním pravidlům Evropskeho společenství představují pro ES po více jak 30 let jednu z nejproblematičtějších oblasti.

Stránky:
138–150
Metriky

222

Views

71

PDF views