Lhůta pro podání ústavní stížnosti z hlediska § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu

Roč.3,č.3(1995)

Abstrakt
Nejfrekventovanějším typem řízení před Ústavní soudem je řízení o ústavních stížnostech: Je to současně řízení, které je svou povahou, zaměřením a posláním řízením nejspornějším. Je tomu tak podle mého názoru proto, že zde dochází ke střetu několika fundamentálních právních principů. Ústavodárce a zákonodárce se zde rozhodli pro to, že dají vždy přednost určitému principu z hlediska zásady poměrnosti. Tím ale nutně vyvolali nutně napětí při jeho realizaci.

Stránky:
129–137
Metriky

243

Views

170

PDF views