Lhůta pro podání ústavní stížnosti z hlediska § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu

Jan Filip

Abstrakt

Nejfrekventovanějším typem řízení před Ústavní soudem je řízení o ústavních stížnostech: Je to současně řízení, které je svou povahou, zaměřením a posláním řízením nejspornějším. Je tomu tak podle mého názoru proto, že zde dochází ke střetu několika fundamentálních právních principů. Ústavodárce a zákonodárce se zde rozhodli pro to, že dají vždy přednost určitému principu z hlediska zásady poměrnosti. Tím ale nutně vyvolali nutně napětí při jeho realizaci.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Lhůta pro podání ústavní stížnosti z hlediska § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 129-137. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9400

Plný Text: