Návrhy pro zdokonalení ekonomického systému Masarykovy univerzity

Roč.3,č.3(1995)

Abstrakt
Ekonomický systém Masarykovy univerzity je založen na příspěvkové formě hos­podaření, která dává široký prostor pro uplatnění interní iniciativy k tvorbě vlastních finančních zdrojů. Poněvadž budoucí rozvoj školy bude stále významněji limitován schopností zajistit jej především vlastními silami, je tento článek věnován rámcové analýze finanční pozice univerzity, včetně jejího predikovaného vývoje a hlavně formován[ některých námětů pro zdokonalení funkce ekonomického systému. Návr­hy jsou směrovány jak do oblasti interních úspor nákladů, tak i ve smyslu podpory hospodářské činnosti. Pozornost je též věnována možné implementaci doporučení ke zlepšení rozpočtových aktivit a plánování potřeby finančních zdrojů pro zabezpečení provozu školy.

Stránky:
81–89
Metriky

200

Views

135

PDF (English) views