8. mezinárodní kolokvium o Evropské úmluvě o lidských právech

Dalibor Jílek

Abstrakt

Po čtyři dny (20.-23. září 1995) hos­tila Budapešť přední odborníky v obo­ru mezinárodní ochrany lidských práv. Uspořádání vědeckého setkání se ujala Rada Evropy v součinnosti s Minister­stvem spravedliiosti a Ústavem pro práv­ní a správní vědy Akademie věd Maďar­ské republiky. Jmenované instituce při­pravily příjemné prostředí pro plodnou a neutuchající vědeckou rozpravu.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. 8. mezinárodní kolokvium o Evropské úmluvě o lidských právech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 241-246. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9379

Plný Text: