8. mezinárodní kolokvium o Evropské úmluvě o lidských právech

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Po čtyři dny (20.-23. září 1995) hos­tila Budapešť přední odborníky v obo­ru mezinárodní ochrany lidských práv. Uspořádání vědeckého setkání se ujala Rada Evropy v součinnosti s Minister­stvem spravedliiosti a Ústavem pro práv­ní a správní vědy Akademie věd Maďar­ské republiky. Jmenované instituce při­pravily příjemné prostředí pro plodnou a neutuchající vědeckou rozpravu.

Stránky:
241–246
Metriky

371

Views

148

PDF views