Kritika ideologie u Hanse Kelsena

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
V centru Kalsenova vědeckého díla stojí vypracování ryzí nauky právní. Kelsenův přínos ke kritice ideologie a "učení o názoru na svět" nestojí v žádném případě beze vztahu vedle (k) právnického-juristického díla, nýbrž slouží v systémové souvislosti k tomu, aby dal ryzí nauce právní vědecko teoretický a vědecko historický základ. Jako spojující prvek, se při tom jeví pokus o "konsequentní ne-metafyzickou právní teorii" (H. Dreier).

Stránky:
212–218
Metriky

376

Views

160

PDF views