Kritika ideologie u Hanse Kelsena

Clemens Jabloner

Abstrakt

V centru Kalsenova vědeckého díla stojí vypracování ryzí nauky právní. Kelsenův přínos ke kritice ideologie a "učení o názoru na svět" nestojí v žádném případě beze vztahu vedle (k) právnického-juristického díla, nýbrž slouží v systémové souvislosti k tomu, aby dal ryzí nauce právní vědecko teoretický a vědecko historický základ. Jako spojující prvek, se při tom jeví pokus o "konsequentní ne-metafyzickou právní teorii" (H. Dreier).

Bibliografická citace

JABLONER, Clemens. Kritika ideologie u Hanse Kelsena. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 212-218. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9373

Plný Text: