Rozvodové právo ve Spolkové republice Německo

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Zohledníme-li všechny důsledky rozvodu, jeví se manželství jako opravdu riskantní podnik. Rizikům se páry brání dvěma zůsoby: uzavřením manželské smlouvy, regulující případné následky rozvodu a nebo manželství neuzavřou vůbec

Stránky:
208–211
Metriky

230

Views

104

PDF views