Používání právních předpisů u zkoušek: nový princip studia na Právnické fakultě

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Vzhledem ke skutečnosti, že se předmět tohoto článku týká studijních otázek, požádal autor jeho základní části, student fakulty, příslušnou proděkanku pro denní studium a studium při zaměstnání, doc. JUDr. Naděždu Rozehnalovou, CSc., o její laskavé vyjádření. Naleznete ho na závěr tohoto pojednání.

Stránky:
199–207
Metriky

384

Views

179

PDF views