Používání právních předpisů u zkoušek: nový princip studia na Právnické fakultě

Vít Schorm

Abstrakt

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmět tohoto článku týká studijních otázek, požádal autor jeho základní části, student fakulty, příslušnou proděkanku pro denní studium a studium při zaměstnání, doc. JUDr. Naděždu Rozehnalovou, CSc., o její laskavé vyjádření. Naleznete ho na závěr tohoto pojednání.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít. Používání právních předpisů u zkoušek: nový princip studia na Právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 199-207. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9371

Plný Text: