Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v letech 1940 -- 1945

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Spolu s jednotkami říšsko-německého vojska armádní skupiny 5 pod velením generála W. Lista vnikla do Brna v ponurou středu 15. března 1939 také tzv. Einsatzgruppe II Mähren v čele s vládním ředitelem SS Standartenführerem JUDr. Walterem Stahleckerem, která měla ihned začít se státně policejní činností na Mo­ravě. Její součástí bylo tzv. Einsatzkommando VI, kterému velel vládní rada SS Sturmbannführer Walter Blomberg, které mělo vykonávat činnost přímo v městě Brně a několika sousedních okresech.

Stránky:
189–198
Metriky

388

Views

122

PDF views