Geneze práv dítěte v mezinárodním měřítku

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Vývoj a postupné přijímání dokumentů a smluv na mezinárodní úrovni, které se týkají ochrany práv dítěte, je možné pro větší přehlednost rozdělit podle něko­lika kritérií. Možným řešením by bylo seskupení dokumentů podle stupně právní síly, zda jde tedy o normy hard law či soft law. Dalším úhlem pohledu by mohl být rozsah působnosti, bylo by možné normy rozdělit na univerzální a regionální. Hlavním a rozhodujícím hlediskem při rozdělení jednotlivých dokumentů a iniciativ na ochranu práv dítěte je hledisko časové.

Stránky:
147–160
Metriky

238

Views

123

PDF views