Geneze práv dítěte v mezinárodním měřítku

Monika Chutná

Abstrakt

Vývoj a postupné přijímání dokumentů a smluv na mezinárodní úrovni, které se týkají ochrany práv dítěte, je možné pro větší přehlednost rozdělit podle něko­lika kritérií. Možným řešením by bylo seskupení dokumentů podle stupně právní síly, zda jde tedy o normy hard law či soft law. Dalším úhlem pohledu by mohl být rozsah působnosti, bylo by možné normy rozdělit na univerzální a regionální. Hlavním a rozhodujícím hlediskem při rozdělení jednotlivých dokumentů a iniciativ na ochranu práv dítěte je hledisko časové.

Bibliografická citace

CHUTNÁ, Monika. Geneze práv dítěte v mezinárodním měřítku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 147-160. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9366

Plný Text: