Komise EU schválila novou blokovou výjimku pro dohody o distribuci a servisu motorových vozidel

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Blokové výjimky jsou významnou součástí soutěžního práva Evropské unie a jejím specifickým nástrojem zaměřeným na regulaci určitých dohod nebo skupin do­hod. Blokové výjimky lze vymezit jako vyhlášení stanovující, že všeobecný zákaz kartelových dohod obsažený v článku 85 (1) Smlouvy o EHS (dále jen Smlouva) se nebude aplikovat na určité kategorie dohod, rozhodnutí a sladěných praktik.

Stránky:
119–125
Metriky

369

Views

174

PDF views