Komise EU schválila novou blokovou výjimku pro dohody o distribuci a servisu motorových vozidel

Tomáš Fiala

Abstrakt

Blokové výjimky jsou významnou součástí soutěžního práva Evropské unie a jejím specifickým nástrojem zaměřeným na regulaci určitých dohod nebo skupin do­hod. Blokové výjimky lze vymezit jako vyhlášení stanovující, že všeobecný zákaz kartelových dohod obsažený v článku 85 (1) Smlouvy o EHS (dále jen Smlouva) se nebude aplikovat na určité kategorie dohod, rozhodnutí a sladěných praktik.

Bibliografická citace

FIALA, Tomáš. Komise EU schválila novou blokovou výjimku pro dohody o distribuci a servisu motorových vozidel. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 119-125. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9361

Plný Text: