K některým otázkám zastavení řízení před Ústav­ním soudem

Jan Filip

Abstrakt

Řízení před Ústavním soudem je ovládáno zásadami, které korespondují s otázkami, o kterých má Ústavní soud rozhodovat. Na rozdíl od civilněprávní soudní pravomoci, která slouží k řešení především soukromoprávních sporů o právo souvi­sejících s autonomií jednotlivce, je ústavněprávní soudní pravomoc spjata s řešením otázek v prvé řadě veřejnoprávního charakteru. Ne vždy se proto uplatňuje zásada dispoziční, nýbrž zde vystupuje i zásada oficiality, která souvisí s ústavně zakot­ venou funkcí státu v podobě ochrany ústavnosti. Obě zásady nejsou v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu výslovně zakotveny. Protože podmínky pro jejich uplatnění nejsou v zákoně o Ústavním soudu vyjádřeny zcela jednoznačně, Ústavní soud svou praxi teprve vytváří. Proto i názvy zde prezentované třeba brát jako pokus o formulaci možných řešení, neboť praxe zde ještě chybí.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K některým otázkám zastavení řízení před Ústav­ním soudem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 50-61. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9356

Plný Text: