Dovolání v občanském soudním řízení podle novelizovaného občanského soudního řádu

Hynek Bulín

Abstrakt

Když jsem před 60 lety psal svůj habilitační spis "Dovolání podle práva českoslo­venského, německého a francouzského" (Brno-Praha, Orbis 1935), netušil jsem, že tento tradiční institut procesní - opravný prostředek proti rozsudkům odvolacích soudů - v našem civilním procesu měl tehdy před sebou jen krátký úsek života. Smrtelnou ránu mu zasadil již roku 1948 zákon o zlidovění soudnictví (č. 319/1948 Sb.), který zahájil čtyřicetiletou éru komunistické justice: s účinností od 1. února 1949 zavedl do občanského soudního řízení systém dvou instancí (dvoustupňovost), soustavu řádných soudů omezil na soudy okresní, krajské a Nejvyšší soud, zrušil předpisy o dovolání a dovolacím rekursu a zavedl nový institut "stížnost pro za­chování zákona".

Bibliografická citace

BULÍN, Hynek. Dovolání v občanském soudním řízení podle novelizovaného občanského soudního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 16-48. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9355

Plný Text: