Mezinárodní konference "Místní správa, její současnost a perspektivy"

Monika Veselá

Abstrakt

Dne 28. září 1995 proběhla na půdě Právnické fakulty Masarykovy uni­verzity v Brně odborná konference na téma "Místní správa, její současnost a perspektivy", s mezinárodní účastí, zorganizovaná domácí katedrou správní vědy, správního práva a finančního práva.

Bibliografická citace

VESELÁ, Monika. Mezinárodní konference "Místní správa, její současnost a perspektivy". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 168-170. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9351

Plný Text: