Vědecká konference "Právny štát v histórií a súčasnosti"

Miloš Večeřa

Abstrakt

Ústav státu a práva Slovenské akademie věd uspořádal ve dnech 4.-6. října 1995 v Piešťanech třídenní vědeckou konferenci na téma "Právny štát v histórii a súčasnosti".

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Vědecká konference "Právny štát v histórií a súčasnosti". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 166-167. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9350

Plný Text: