Rakouská praxe převádění a přechodu práva

Heinz Schäffer

Abstrakt

Následkem mnohonásobných převratů v tomto století se musela rakous­ká státní praxe naučit přesně rozlišovat mezi jevy převedení a přechodu a toto teoreticky čisté rozlišení také během času v právu terminologicky korektně používat. Normálně proto bylo použito pojmu "převedení" jako termínu při zlomu kontinuity, pojmu "přechodu" naproti tomu pro přizpů­sobení jedné ústavněprávní fáze druhé fázi, které stály nebo navzájem stojí v ústavněprávním vztahu kontinuity. Výše uvedené je nyní třeba ilustrovat v krátkém nástinu případů převedení a přechodu v rakouském právním řádu.

Bibliografická citace

SCHÄFFER, Heinz. Rakouská praxe převádění a přechodu práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 128-141. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9348

Plný Text: