Zákon o soudní rehabilitaci č. 82/1968 Sb. jako výraz právní diskontinuity vývoje v 50. a 60. letech

Jaromír Císař

Abstrakt

Když v březnu 1968 skončilo dvacetileté období nepřetržité censury sdělo­vacích prostředku a náhle se tak uvolnil prostor pro svobodu informací, začaly se v novinách, rozhlase a televizi objevovat informace o "porušování socialis­tické zákonnosti v 50. letech", jak se tehdy jinak říkalo prvkům poúnorového politického teroru. Tyto zprávy vyvolávaly ve čtenářích a posluchačích opráv­něný dojem, že přichází doba zásadního přehodnocení nedávné minulosti.

Bibliografická citace

CÍSAŘ, Jaromír. Zákon o soudní rehabilitaci č. 82/1968 Sb. jako výraz právní diskontinuity vývoje v 50. a 60. letech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 98-106. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9346

Plný Text: