K aktuálním problémům kodifikace zločinů

Pavel Šturma

Abstrakt

Problematika Kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva má již svou poměrně dlouhou historii, které byla věnována pozornost i v české odborné literatuře. Naproti tomu kompletní návrh Statutu Mezinárodního trestního soudu spatřil světlo světa - díky mimořádnému úsilí Komise pro mezinárodní právo opírající se o jasný mandát Valného shromáždění - za pouhé dva roky od zahájení intenzivní práce. Možná i proto ohlasy na tento počin z řad naší nauky mezinárodního práva zatím chybí. Vzhledem k původně úzkému propojení obou témat bude nejvhodnější probrat zde společně jak materiální právo (tj. návrh Kodexu), tak i procesní prostředky (návrh statutu Meziná­rodního trestního soudu).

Bibliografická citace

ŠTURMA, Pavel. K aktuálním problémům kodifikace zločinů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 74-97. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9345

Plný Text: