K aktuálním problémům kodifikace zločinů

Roč.4,č.1(1996)

Abstrakt
Problematika Kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva má již svou poměrně dlouhou historii, které byla věnována pozornost i v české odborné literatuře. Naproti tomu kompletní návrh Statutu Mezinárodního trestního soudu spatřil světlo světa - díky mimořádnému úsilí Komise pro mezinárodní právo opírající se o jasný mandát Valného shromáždění - za pouhé dva roky od zahájení intenzivní práce. Možná i proto ohlasy na tento počin z řad naší nauky mezinárodního práva zatím chybí. Vzhledem k původně úzkému propojení obou témat bude nejvhodnější probrat zde společně jak materiální právo (tj. návrh Kodexu), tak i procesní prostředky (návrh statutu Meziná­rodního trestního soudu).

Stránky:
74–97
Metriky

374

Views

263

PDF views