Přemítání o založení Mezinárodního tribunálu pro stíhání osob odpovědných za závažná porušení mezinárodního práva humanitárního spáchaná na území bývalé Jugoslávie od roku 1991

Dalibor Jílek

Abstrakt

Když "Komise patnácti" na jaře 1919 završila svoji práci, seznala, že Němci nesou za rozpoutání prvého světového konfliktu toliko mravní (a nikoli však právní) odpovědnost, přestože zástupci Francie trvali na individuální od­ povědnosti císaře Viléma II., jakož i německého korunního prince, německých generálů, admirálů a členů vlády, a požadovali jejich potrestání. Komise si ovšem uvědomovala, že její právní kvalifikace vyvolání války se vzpouzí sílí­címu politickému a právnímu povědomí tehdejší doby, proto navrhla mírové konferenci založit politický tribunál, jenž se měl s takovými skutky vypořádat. Doporučení se ovšem střetlo s odporem japonské a americké delegace.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. Přemítání o založení Mezinárodního tribunálu pro stíhání osob odpovědných za závažná porušení mezinárodního práva humanitárního spáchaná na území bývalé Jugoslávie od roku 1991. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 53-65. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9343

Plný Text: