K problematice odcizených motorových vozidel

Roč.4,č.1(1996)

Abstrakt
V tomto článku se chci zabývat problematikou odcizených motorových vozidel z pohledu práva trestního a občanského. Úvodem bych ráda pouká­zala na některé údaje. Z policejní statistiky za rok 1994 vyplývá, že na území ČR bylo orgány policie zjištěno 25 615 odcizených motorových vozidel. Pro­cento objasněnosti činilo zhruba 19,60 %, tj. 5 021 skutků. Způsobená škoda dosáhla částky 4 262 722 korun. Podle statistiky Interpolu bylo v Evropě od­ cizeno za rok 1991 kolem 1 600 000 motorových vozidel, v roce 1992 jich bylo více jak 1 700 000. Dále je dnes více jak jisté, že území naší republiky je využíváno jak k tranzitu, tak i k přímé realizaci této trestné činnosti.

Stránky:
34–40
Metriky

363

Views

74

PDF views