Veřejnoprávní smlouva a pravomoc soudu

Ludvík David

Abstrakt

Zákon č. 9/1991 Sb. o zaměstnanosti vytvořil pro zaměstnavatele možnost, aby zřídil na základě písemné dohody s úřadem práce tzv. společen­sky účelné pracovní místo. Takové místo by mělo být obsazeno především uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce. Náklady na zřízení společensky účelného pracovního místa pak hradí úřad práce z účelově určených prostředků. Podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst měly být stanoveny ministerskou vyhláškou (§ 5 odst. 2, 4, 5 cit. zák.).

Bibliografická citace

DAVID, Ludvík. Veřejnoprávní smlouva a pravomoc soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 8-13. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9338

Plný Text: