K právnímu postavení sportovních oddílů a profesionálních sportovců

Vladan Vala

Abstrakt

Právní vztahy mezi sportovci a sportovními oddíly se v minulosti netěšily velké pozornosti právní literatury a toto je i vcelku pochopitelné. Sportovci byli totiž "zaměstnanci" nějakého podniku (většinou toho, jehož název oddíl nesl), přestože ve skutečnosti pobírali příjem za to, že hráli např. kopanou či jiné sporty. Tento stav byl neměnný a sportovci byli zvesela považováni za amatéry.

V současné době jsou sportovci odměňováni již za to co skutečně vykonávají, množství vztahů vznikajících mezi sportovci a oddíly není právě zanedbatelné a částky vyskytující se v těchto vztazích jsou nemalé. Přesto se ani v současnosti tato problematika netěší žádnému velkému zájmu právní literatury. (Ani zahra­niční prameny nejsou u nás příliš dostupné) Tato skutečnost byla vlastně prvním podnětem k napsání tohoto článku. Druhým bylo seznámení se s několika tzv. profesionálními smlouvami. Jejich právní úroveň nebyla příliš vysoká a sportovci v nich byli označováni jako osoby samostatně výdělečně činné, přestože šlo spíše, vzhledem k obsahu smluv, o zaměstnance.

Bibliografická citace

VALA, Vladan. K právnímu postavení sportovních oddílů a profesionálních sportovců. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 329-337. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9332

Plný Text: