Aktuální otázky teorie a praxe práva sociálního zabezpečení

Miloš Večeřa

Abstrakt

Ve dnech 15.-17. dubna 1997 se ve slovenských Piešťanoch konala vědecká konference nazvaná "Aktuálne otázky teórie a praxe práva sociálneho zabezpečenia" pořádaná Ústavem státu a práva SAV v Bratislavě.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Aktuální otázky teorie a praxe práva sociálního zabezpečení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 292-293. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9246

Plný Text: