Nová sbírka soudních rozhodnutí ve věcech správních

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
V lednu 1998 začala k nemalému uspokojení zájemců o oblast veřejného práva vy­cházet nová sbírka soudních rozhodnutí nazvaná nakladatelstvím Codex Bohemia "SOUDNÍ JUDIKATURA ve věcech správních". Ne náhodou je v této souvislosti připomínáno, že právě před 80 lety začala vycházet v mnohém dodnes aktuál­ní studnice poučení na tomto poli "Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu", zpravidla zvaná po svém redaktorovi jako Bohuslav.

Stránky:
133–135
Metriky

442

Views

184

PDF views