Osudy české společnosti 1918-1998

Martina Urbanová

Abstrakt

Celostátní konference pořádaná Masarykovou českou sociologickou společností se konala 19.-20. února 1998 v prostorách Akademie věd na Národní třídě v Praze a byla uspořádána u příležitosti 80. výročí založení Československé republiky.

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina. Osudy české společnosti 1918-1998. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 126-128. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9188

Plný Text: