Nedožité devadesátiny prof. Václava Chytila

Tatiana Machalová

Abstrakt

Dne 3. listopadu 1997 by se dožil devadesáti let profesor Václav Chytil. Profesor Chytil jako žák Karla Engliše patří k nejmladší generaci představitelů tzv. brněnské právní školy.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Nedožité devadesátiny prof. Václava Chytila. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 124-125. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9187

Plný Text: