Celostátní sjezd A-klubů ČR u příležitosti 50. výročí Apolináře

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
Ve dnech 5.-8.2.1998 se konal v Praze Celostátní sjezd členů a příznivců A-klubů a Klusů AA, ODT ČR, Odborné společnosti pro návykové nemoci a dalších odbor­níků na AT problematiku, pořádaný Sdružením A-klubů ČR u příležitosti 50. výročí Apolináře, jehož jsem se zúčastnila. Tento sjezd probíhal pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.

Stránky:
122–123
Metriky

383

Views

132

PDF views