Celostátní sjezd A-klubů ČR u příležitosti 50. výročí Apolináře

Iveta Juráková

Abstrakt

Ve dnech 5.-8.2.1998 se konal v Praze Celostátní sjezd členů a příznivců A-klubů a Klusů AA, ODT ČR, Odborné společnosti pro návykové nemoci a dalších odbor­níků na AT problematiku, pořádaný Sdružením A-klubů ČR u příležitosti 50. výročí Apolináře, jehož jsem se zúčastnila. Tento sjezd probíhal pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.

Bibliografická citace

JURÁKOVÁ, Iveta. Celostátní sjezd A-klubů ČR u příležitosti 50. výročí Apolináře. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 122-123. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9186

Plný Text: