Nač autorova fantazie nestačila aneb ještě k interpretaci ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
V Časopise pro právní vědu a praxi č. III/1997 jsem publikoval diskusně zaměřený příspěvek, věnovaný problému rozhodování pléna Ústavního soudu. Velmi mne potěšilo, že jsem svým příspěvkem vyprovokoval pokračování diskuse v podobě stati E. Wágnerové, kterou pokládám za velice kvalitní a argumentačně velmi precizní, a dovolím si na ni zareagovat následujícím příspěvkem.

Stránky:
105–113
Metriky

218

Views

137

PDF views