Nač autorova fantazie nestačila aneb ještě k interpretaci ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

V Časopise pro právní vědu a praxi č. III/1997 jsem publikoval diskusně zaměřený příspěvek, věnovaný problému rozhodování pléna Ústavního soudu. Velmi mne potěšilo, že jsem svým příspěvkem vyprovokoval pokračování diskuse v podobě stati E. Wágnerové, kterou pokládám za velice kvalitní a argumentačně velmi precizní, a dovolím si na ni zareagovat následujícím příspěvkem.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nač autorova fantazie nestačila aneb ještě k interpretaci ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 105-113. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9184

Plný Text: