Ještě k otázce rozhodování pléna Ústavního soudu o návrhu na zrušení zákona

Vladimír Sládeček

Abstrakt

V nedávno zde uveřejněných příspěvcích se v návaznosti na některé známé judikáty Ústavního soudu dva autoři zabývali závažnou problematikou rozhodování pléna Ústavního soudu, pokud jde o návrhy na zrušení zákona.

Bibliografická citace

SLÁDEČEK, Vladimír. Ještě k otázce rozhodování pléna Ústavního soudu o návrhu na zrušení zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 99-104. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9183

Plný Text: