Ústava Slovenskej republiky (Demokratický charakter a európsky štandard)

Jaroslav Chovanec

Abstrakt

Prvého septembra 1997 uplynulo pať rokov od schválenia Ústavy Slovenskej republiky Slovenskou národnou radou a jej realizácie v spoločensko-politickej a ústavno­ právnej praxi. Ústava Slovenskej republiky zohráva významnú úlohu pri politicko­ demokratickej, inštitucionálnej, hospodárskej, kultúrnej a sociálnej výstavbe novo­ vzniknutého suverénneho národného štátu slovenského národa - Slovenskej repub­liky, ako aj pri transformačných procesech slovenskej postsocialistickej společnosti na pluralitno-demokratickú spoločnosť s trhovým hospodárstvom, rešpektujúcim sociálne a ekologické aspekty a so zárukou rozsiahlych demokratických práv a slo­bod všetkých občanov Slovenskej republiky.

Bibliografická citace

CHOVANEC, Jaroslav. Ústava Slovenskej republiky (Demokratický charakter a európsky štandard). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 86-98. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9182

Plný Text: