Stanovisko k legislativnímu procesu v době po ukončení volebního období PS

Jan Filip

Abstrakt

Nevyjasněné otázky postavení Senátu v legislativním procesu po ukončení voleb­ního období Poslanecké sněmovny možno shrnout do těchto otázek:
  • o jaké období se jedná, kdy začíná a končí,
  • jak se liší situace po rozpuštění Poslanecké sněmovny a po skončení jejího volebního období,
  • co v těchto situacích může dělat Senát,
  • jak na to může reagovat nově zvolená Poslanecká sněmovna,
  • jak na to může reagovat prezident republiky.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Stanovisko k legislativnímu procesu v době po ukončení volebního období PS. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 80-85. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9181

Plný Text: