Stanovisko k legislativnímu procesu v době po ukončení volebního období PS

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
Nevyjasněné otázky postavení Senátu v legislativním procesu po ukončení voleb­ního období Poslanecké sněmovny možno shrnout do těchto otázek:
  • o jaké období se jedná, kdy začíná a končí,
  • jak se liší situace po rozpuštění Poslanecké sněmovny a po skončení jejího volebního období,
  • co v těchto situacích může dělat Senát,
  • jak na to může reagovat nově zvolená Poslanecká sněmovna,
  • jak na to může reagovat prezident republiky.

Stránky:
80–85
Metriky

469

Views

186

PDF views