Vypuštění ust. § 52 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání aneb je vyrovnání ještě vyrovnáním?

Vladan Vala

Abstrakt

V poslední době bylo často voláno po tom, aby zákon o konkursu a vyrovná­ní umožňoval dlužníkům jejich tzv. revitalizaci. Bylo tak zřejmě zapomínáno na skutečnost, že tento zákon vedle konkursu upravuje i vyrovnání, které má k re­vitalizaci sloužit. Je to zřejmě odrazem současného stavu právního vědomí, kdy většina podnikatelů, ale i mnoho právnicky vzdělaných osob, vůbec netuší, co je vyrovnání a jaké výhody skýtá. Tímto příspěvkem bych rád poukázal na zatím po­slední novelu zákona o konkursu a vyrovnání, jenž nabyla účinnosti dnem 1. 6. 1996 a jejíž dopad na vyrovnání považuji za ne příliš šťastný.

Bibliografická citace

VALA, Vladan. Vypuštění ust. § 52 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání aneb je vyrovnání ještě vyrovnáním? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 68-74. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9179

Plný Text: