Vypuštění ust. § 52 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání aneb je vyrovnání ještě vyrovnáním?

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
V poslední době bylo často voláno po tom, aby zákon o konkursu a vyrovná­ní umožňoval dlužníkům jejich tzv. revitalizaci. Bylo tak zřejmě zapomínáno na skutečnost, že tento zákon vedle konkursu upravuje i vyrovnání, které má k re­vitalizaci sloužit. Je to zřejmě odrazem současného stavu právního vědomí, kdy většina podnikatelů, ale i mnoho právnicky vzdělaných osob, vůbec netuší, co je vyrovnání a jaké výhody skýtá. Tímto příspěvkem bych rád poukázal na zatím po­slední novelu zákona o konkursu a vyrovnání, jenž nabyla účinnosti dnem 1. 6. 1996 a jejíž dopad na vyrovnání považuji za ne příliš šťastný.

Stránky:
68–74
Biografie autora

Vladan Vala

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

364

Views

59

PDF views