Postavení obce při zajišťování veřejných statků

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
Nejprve bude důležité vysvětlit si pojem veřejné statky. Jsou to takové statky, resp: zboží či služby, které různou měrou poskytuje veřejný sektor, jsou tedy zajišťovány státem a obcemi a financovány zcela nebo zčásti z finančních prostředků soustředěných v soustavě veřejných rozpočtů. K veřejným statkům patří např. zdravotnictví, školství, energetika, policie, spoje, doprava, národní obrana, apod.

Stránky:
58–67
Metriky

392

Views

250

PDF views