Ochrana ústavnosti porušenej v konaní pred všeobecnými súdmi SR

Ján Drgonec

Abstrakt

Rozdelenie súdnej moci na ústavné súdnictvo a všeobecné súdnictvo okrem hrozby prekrývania právomocí, ktorej nastanie možno takmer s istotou predvídať ako ďalší prináša problém kontroly dodržovania ústavnosti v konaní pred všeobecnými súdmi. Tento problém sa vyskytuje aj vo vzťahu súdnych orgánov v Slovenskej republike v rozsahu konaní, kde subjekty ústavou zaručených práv pred Ústavným súdom SR namietajú porušenie práva orgánom všeobecného súdnictva. Spochybňovanie právomoci ústavného súdu preskúmať, či všeobecný súd porušil ústavné právo osoby sa vyskytlo v argumentácii všetkých stupňov všeobecného súdnictva.

Bibliografická citace

DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti porušenej v konaní pred všeobecnými súdmi SR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 22-38. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9175

Plný Text: