Peter Blaho, Ivan Haramia, Michaela Židlická: Základy rímského práva

Dalibor Janiš

Abstrakt

Recenze publikace - Peter Blaho, Ivan Haramia, Michaela Židlická: Základy rímského práva

Bratislava: Univerzita Komenského 1997, 483 s.

Bibliografická citace

JANIŠ, Dalibor. Peter Blaho, Ivan Haramia, Michaela Židlická: Základy rímského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 593-594. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9118

Plný Text: