Nelegislativní unifikační prostředky v oblasti smluvního práva mezinárodního obchodu

Veronika Smržová

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je upozornit na současné trendy v unifikačnín procesu smluvního práva mezinárodního obchodu. V našem "zmenšujícím se světě" je glo­bální unifikace mezinárodního obchodu obrovskou výhodou pro komunitu obchod­níků. K překlenutí rozdílů v národních právních řádech se úspěšně prosazují také nedávno vytvořená unifikační pravidla, která budou předmětem následujícího roz­boru.

Bibliografická citace

SMRŽOVÁ, Veronika. Nelegislativní unifikační prostředky v oblasti smluvního práva mezinárodního obchodu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 567-580. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9114

Plný Text: