Nad některými otázkami právní subjektivity

Jana Dostálová, Jaromír Harvánek

Abstrakt

Problematika, které se v příspěvku věnujeme, patří k podmínkám, jejichž existence je zkoumána v souvislosti s posouzením možnosti zahájit řízení (proces) vůbec. Figuruje však také jako obecný předpoklad smysluplné normativní regulace. Přestože zaujímá tuto důležitou pozici jak v souvislosti s hmotným, tak procesním právem, zdá se při bližším zkoumání sub specie obecné teorie práva, že existují "bílá místa", která pak komplikují zejména aplikační činnost Ona "bílá místa" však nejsou dílem obecné teorie práva či odvětvových disciplín. Jak příklad ke konfrontaci jsme si vybrali jeden rozsudek Vrchního soudu.

Bibliografická citace

DOSTÁLOVÁ, Jana a Jaromír HARVÁNEK. Nad některými otázkami právní subjektivity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 542-553. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9112

Plný Text: