Občanská neposlušnost v moderním právním státě

Jan Pinz

Abstrakt

Uplynulo skoro již stopadesát let od doby, kdy "přírodní filosof" Henry David Thoreau napsal svou pověstnou esej "Občanská neposlušnost", kterou založil problém právně filosofický, totiž otázky vztahu svobodného člověka a demokratického občana k jeho závazku řídit se státními zákony.

Bibliografická citace

PINZ, Jan. Občanská neposlušnost v moderním právním státě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 532-541. [cit. 2021-08-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9110

Plný Text: