Tradice sémiotických kulatých stolů a otázka exemplarity

Terezie Smejkalová

Abstrakt

Tradice pořádání kulatých stolů o sémiotice práva má své kořeny u Roberty Kevelson (1931–1998), americké sémiotičky, která navázala na teorii znaků Charlese Sanderse Peirce a vtáhla sémiotické uvažování do práva a právní teorie. Toto její snažení a četné publikace analyzující nejrůznější aspekty role a významu znaků v právu však až prakticky do její smrti zůstaly téměř bez povšimnutí. Rok po její smrti však v této oblasti hlavní publikační médium – International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique – její práci a jejímu odkazu věnoval celé tematické číslo.

Bibliografická citace

SMEJKALOVÁ, Terezie. Tradice sémiotických kulatých stolů a otázka exemplarity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 2, s. 361-363. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9109

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

10th International Roundtable for the Semiotics of Law - Intercultural Awareness in Legal Language. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas [online]. [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z: http://direitorio.fgv.br/eventos/10th-international-roundtable-for-the-semiotics-of-law-intercultural-awareness-in-legal

BROEKMAN, J. M. a F. FLEERACKERS. Legal Signs Fascinate. Kevelson’s Research on Semiotics. Springer Briefs in Law. Leuven: Springer, 2018, 74 s. ISBN 978-3-319-69519-8.

CONDELLO, A. Exemplarity, Singularity and Generality. Remarks made between Law and Literature. Pólemos (2035-5262) [online]. 2017, roč. 11, č. 2. ISSN 20355262.

International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique. Roč. 12, č. 3, 1999. In: SpringerLink [online]. [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z: https://link.springer.com/journal/11196/12/3/page/1

Synesthetic Legalities: Sensory Dimensions of Law and Jurisprudence [online]. [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z: http://irtslhilo2015.blogspot.cz/

WAGNER, A. The Study of the Semiotics of Law: An International and Interdisciplinary Research Group. Semioticon.org [online]. October 2008 [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z: https://semioticon.com/sx-old-issues/semiotix13/sem-13-05-01.html