Inštitút vyhostenia v slovenskom právnom poriadku

Jozef Balga

Abstrakt

Spoločensko-politické zmeny, ktoré nastali v strednej a východne Európe po roku 1989 výrazne ovplyvnili aj migračné procesy. Integračné procesy v Európe zároneň naznačujú, že cestovanie a pobyt cudzincov v jednotlivých štátoch sa stáva každodennou realitou. V súvislosti s uvedeným sa otázka cudzincov v súčasnosti stáva mimoriadne aktuálnou.

Bibliografická citace

BALGA, Jozef. Inštitút vyhostenia v slovenskom právnom poriadku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 520-531. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9104

Plný Text: